Vědci a sociální sítě

Znáte tyhle sociální sítě? ReseachGate, Academia.edu, ResearchID… Že jste o nich ještě neslyšeli? Jsou to totiž sociální sítě určené pro vědeckou komunitu. Vědci mají k dispozici několik „sociálních sítí“ pro komunikaci mezi sebou. Ale čím dál více využívají sociální sítě, které je, a jejich práci lépe propojí s laickou veřejností. Velmi oblíbeným je mezi vědci Twitter. Pojďme se ale seznámit s těmi čistě vědeckými.

 

K čemu vědci využívají soc. sítě?

Největším motivem pro vědce a jejich fungování na sociálních sítích je citovanost. Na sociálních sítích o sobě, své práci, a hlavně svých publikovaných článcích, dají vědět veřejnosti. Což může značně zvýšit citovanost těchto publikací. Taktéž zde mohou velmi rychle dostat zpětnou vazbu na svoji práci od jiných vědců. Mohou zde nacházet vědce zaměřující se na stejnou oblast a navázat spolupráci, nebo získat data z jiných výzkumů. Zviditelní sebe a svoji práci. Možnost získání grantů a podpory na výzkumy.

 

ResearchGate – umožňuje založit odborný profil a vkládat vlastní publikace. Velmi důležitým je možnost přidělit publikaci DOI (identifikátor digitálního objektu). Tato sociální síť vznikla v roce 2008 jako odborná, volně dostupná soc. síť. Taktéž se zde zveřejňují informace o oborových konferencích.

Academia.edu – také založena v roce 2008. Tato síť je zaměřena na sdílení vědeckých prací. Je zde kladen důraz na propojení pracovníků v rámci institucí a v rámci institucí i jednotlivých kateder a ústavů. Cíl, který si tato společnost dává, je zrychlit světovou vědu.

ResearcherID – vědci jej využívají v rámci propojení citační databáze Web of Science. Kdy jim ResearcherID přidělí identifikační číslo, jež pomůže identifikovat články autorů právě v této databázi. Může se zde připojit i uživatel bez zveřejněných publikací na WoS.

Mendeley – využíván nejvíce PHD studenty. Kombinuje citační manager a sociální síť.

ORCID.org – podporuje identifikátory autorů pro WoS i Scopus, což je pro vědce velmi důležité. Možnost zřídit si účet za jednotlivce, nebo za univerzitu (propojení přes informační systém).

 

A všemi známý Twitter! Ač jde o zcela odlišnou sociální síť než ty, které jsme si představili výše, jedná se o síť, kde se vědci velmi rádi prezentují mikroblogováním se sdílením odkazů.

ogmio media ogmio media ogmio media